Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 635
  Okej 462
  Nere: 172
  Ej åtkomliga: 1
Tjänster: 3979
  Okej: 2947
  Varning: 127
  Kritiska: 905
  Okänd: 0
*) 2023-03-27 13:25