Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 283
  Okej 178
  Nere: 105
  Ej åtkomliga: 0
Tjänster: 1617
  Okej: 1330
  Varning: 8
  Kritiska: 279
  Okänd: 0
*) 2019-10-18 19:25