Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 613
  Okej 396
  Nere: 217
  Ej åtkomliga: 0
Tjänster: 3537
  Okej: 2779
  Varning: 10
  Kritiska: 748
  Okänd: 0
*) 2020-08-06 18:40