Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 591
  Okej 396
  Nere: 195
  Ej åtkomliga: 0
Tjänster: 3557
  Okej: 2824
  Varning: 13
  Kritiska: 720
  Okänd: 0
*) 2020-05-31 03:15