Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 588
  Okej 415
  Nere: 172
  Ej åtkomliga: 1
Tjänster: 3709
  Okej: 2765
  Varning: 128
  Kritiska: 816
  Okänd: 0
*) 2023-06-02 11:25