Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 694
  Okej 482
  Nere: 211
  Ej åtkomliga: 1
Tjänster: 4194
  Okej: 3081
  Varning: 128
  Kritiska: 985
  Okänd: 0
*) 2023-01-29 20:55