Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 474
  Okej 292
  Nere: 182
  Ej åtkomliga: 0
Tjänster: 2684
  Okej: 2116
  Varning: 14
  Kritiska: 554
  Okänd: 0
*) 2020-02-19 09:25