Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 546
  Okej 360
  Nere: 186
  Ej åtkomliga: 0
Tjänster: 3262
  Okej: 2583
  Varning: 14
  Kritiska: 665
  Okänd: 0
*) 2020-04-06 17:35