Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 240
  Okej 128
  Nere: 112
  Ej åtkomliga: 0
Tjänster: 1296
  Okej: 901
  Varning: 1
  Kritiska: 394
  Okänd: 0
*) 2019-08-17 15:40