Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 678
  Okej 457
  Nere: 221
  Ej åtkomliga: 0
Tjänster: 4002
  Okej: 3222
  Varning: 18
  Kritiska: 762
  Okänd: 0
*) 2020-09-22 20:20