Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 853
  Okej 593
  Nere: 260
  Ej åtkomliga: 0
Tjänster: 5174
  Okej: 4094
  Varning: 15
  Kritiska: 1065
  Okänd: 0
*) 2020-11-30 18:45