Statistik

Just nu* övervakas:
Servrar: 605
  Okej 392
  Nere: 213
  Ej åtkomliga: 0
Tjänster: 3494
  Okej: 2769
  Varning: 13
  Kritiska: 712
  Okänd: 0
*) 2020-07-06 08:35